سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
سایت ساز یوتاپ
تلخى این جهان شیرینى آن جهان است و شیرینى این جهان تلخى آن جهان . [نهج البلاغه]